سبد خرید
استاد علی صباغی
استاد زبان
درباره
دوره‌ها و محصولات
مقالات
ویدیوها
پادکست‌ها
۱۸
دوره/محصول
۴
مقاله
۴
ویدیو
۵
پادکست
بیوگرافی

علی صباغی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، 27 سال تجربه تدریس در سطوح مختلف، نویسنده کتاب گرامر به زبان ساده، مجری برنامه های تلوزیونی انگلیسی شبکه سحر، تهیه کننده برنامه های کودک و نوجوان شبکه هدهد، مدیریت آموزش مرکز زبان آوید و مدرس آیلتس

تکمیل شده
دوره آموزشی 90 - سطح مقدماتی
تکمیل شده
دوره آموزشی 90 - سطح متوسطه اول
تکمیل شده
دوره آموزشی 90 - سطح متوسطه دوم

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 150
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 156


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 150
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 156


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 150
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 156


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 150
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 152
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 156


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 174
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 180


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 174
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 180


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 174
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 180


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 174
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 176
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 180


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 198
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 204


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 198
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 204


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 198
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 204


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 198
/home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
" class="blog-list-item box-shadow" id="blog-list-item-
Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 200
">


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /home/obphsuxs/public_html/wp-content/themes/amoozeshyar/template-parts/teacher.php on line 204

پادکست 5 سوال پرتکرار زبان آموزانارسال تیکت جدید